Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kartkówki

mgr Wiktor Trybka - 13 Kwiecień, 2015 - 13:34

264 032 bardzo dobry

265 173 dobry plus

264 183 dobry

266 046 dobry

265 239 dobry

266 234 dostateczny

275 973 dostateczny

266 093 niedostateczny

266 314 niedostateczny

264 348 niedostateczny

264 308 niedostateczny

265 417 niedostateczny

265 961 niedostateczny

266 485 niedostateczny

264 723 niedostateczny

264 618 niedostateczny

264 098 niedostateczny

264 089 niedostateczny

264 460 niedostateczny

266 463 niedostateczny

246 111 niedostateczny

263 815 niedostateczny

257 041 niedostateczny

265 515 niedostateczny

266 458 niedostateczny

266 333 niedostateczny

263 595 niedostateczny

263 673 niedostateczny

263 761 niedostateczny

259 536 niedostateczny

265 313 niedostateczny

266 042 niedostateczny

264 568 niedostateczny

266 907 niedostateczny

265 711 niedostateczny

Zwracam uwagę na art. 10 § 2 i 3 k.p.a. oraz 14 § 2 k.p.a.

Przypominam, że mają Państwo od dziś dwa tygodnie na poprawę.

Z wyrazami szacunku,

Wiktor Trybka