Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zagadnienia na kolokwium dla Studentów 1 roku Stacjonarnych Studiów Administracji (pierwszego stopnia)2014/2015

mgr Paulina Ilnicka - 16 Maj, 2015 - 07:21

Zagadnienia na kolokwium dla Studentów 1 roku Stacjonarnych Studiów Administracji (pierwszego stopnia) 2014/2015

 1. Pojęcie i cechy administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa
 2. Komparatystyka administracji publicznej państwa policyjnego i demokratycznego państwa prawa
 3. Prywatyzacja zadań publicznych i zagrożenia z tym związane
 4. Związanie prawem powszechnie obowiązującym całej działalności administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa
 5. Dyskrecjonalność administracji publicznej
 6. Wykonawczy charakter administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa
 7. Cechy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej i przykłady
 8. Pojęcie organu administracji publicznej i podstawowe kryteria podziału
 9. Pojęcie urzędu
 10. Różnica pomiędzy dekoncentracja a dekoncentracją wewnętrzną
 11. Centralizacja i jej prawne elementy
 12. Decentralizacja administracji publicznej na przykładzie samorządu terytorialnego
 13. Istota nadzoru weryfikacyjnego
 14. Różnica pomiędzy reformą a reorganizacją

Podstawą zaliczenia kolokwium jest udzielnie pisemnej odpowiedzi na trzy zadane pytania. Kolokwium uznaje się za zaliczone w przypadku uzyskania 60%.