Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego, SSA I rok, semestr letni

mgr Damian Dechnik - 24 Maj, 2015 - 22:16

W ślad za informacją udzieloną na zajęciach w dniu 15 i 22 maja 2015 r., uprzejmie przypominam, że kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego dla grupy drugiej i czwartej SSA I rok odbędzie się dnia 29 maja 2015 r.