Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Oceny gr. 1 UST

mgr Michał Kiedrzynek - 28 Maj, 2015 - 23:34

254220 - 4,0

253805 - 3,5

254236 - 3,5

254162 - 3,5

254107 - 3,5

254137 - 4,0

254444 - 4,0

254034 - 3,5

247765 - 3,5

253764 - 4,0

233895 - 3,5

254262 - 3,0

254161 - 2,0

254540 - 4,0

247071 - 3,5

253781 - 4,5

254377 - 3,0

253936 - 4,0

253768 - 3,0

253846 - 4,0

254003 - 3,0
 

Powyższe oceny są jednocześnie propozycjami ocen końcowych. W przypadku nieobecności na najbliżyszch zajęciach lub też braku zastrzeżeń co do oceny wpiszę je do systemu USOS .
Jednocześnie informuję, że zajęcia odbędą się zgodnie z planem (nie zostaną przeniesione).
 

Z wyrazami szacunku,

Michał Kiedrzynek