Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Oceny z P.A.

mgr Michał Kiedrzynek - 6 Czerwiec, 2015 - 13:01

275490 - 4,5 /proponowana ocena końcowa: 4

270526 - 3,0/ 3

278057 - 3,0/4

270499 - 3,5/3

270395 - 3,5/3,5

274185 - 4,0/4

275489 - 4,0/3,5

277813 - 3,5/3,5

277779 - 4,5/3,5

270520 - 4,0/3,5

275464 - 3,5/3,5

270397 - 3,5/3,5

274158 - 3,5/3,5

270018 - 4,0/4,5

275280 - 4,0/3,5

277239 - 4,0/4

275729 - 4,0/4

274193 - 3,5/4

270126 - 3,5/3,5

270453 - 5,0/5

 

Ewentualne pytania dot. kolokwium lub oceny końcowej proszę kierować na konsultacjach, droga mailową lub podczas najbliżyszych zajęć. Brak zastrzeżeń lub obecności na zajęciach traktuję jako akceptację proponowanej oceny.

Z wyrazami szacunku,