Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki sprawdzianu III NSP(z) gr. 5

mgr Klaudia Frączkiewicz - 7 Czerwiec, 2015 - 19:59

Szanowni Państwo,

poniżej podaję wyniki sprawdzianu (pierwszego obejmującego rzeczówkę). Osoby, które nie uzyskały oceny pozytywnej albo były nieobecne informuję, że poprawa będzie możliwa: na ostatnich zajęciach, w godzinach konsultacji, na zajęciach z innymi grupami (III NSPz gr. 4 i 6, I NSP 2,5 letnie gr. 4 i 6. Osoby, które będą poprawiały otrzymają dwa pytania opisowe. Jeżeli ktoś uzyskał ocenę niesatysfakcjonującą również może przystąpić do poprawy.

 

256236 - dst

253825 - dst +

269380 - db

253760 - dst +

253841 - db

253748 - db+

254071 - db

254209 - dst

256236 - dst