Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zakres materiału na kolokwium

mgr Wiktor Trybka - 27 Listopad, 2014 - 10:31

Szanowni Państwo,

na kolokwium będą obowiązywać zagadnienia z listy od 1 do 157 z wyłączeniem 95 - 99, 102, 105, 107 154.

Następne zajęcia poświęcimy na powtórzenie materiału z potępowania administracyjnego. Proszę powtórzyć materiał, gdyż będzie to Państwu niezbędne do prawidłowego rozwiązania kazusów.

Kazusy będą podlegać ocenie, którą uwzględnie w ostatecznym rozliczeniu. Kazusy będą Państwo rozwiązywać bez aktów prawnych i innych pomocy. 

Kolokwium z postępowania administracyjnego odbędzie się 9 grudnia 2014 roku. 

Osoby, które są chętne do zdawania egzaminu ustnego z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, zapraszam 11 grudnia 2014 roku o godzinie 9.45. Sala zostanie podana w osobnym ogłoszeniem. Kolokwium opisowe, 3 pytania z zagadnień umieszczony na liści dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego i egzekucyjnego w administracji. 

Warunkiem przystąpienia do kolokwium dnia 11 grudnia 2014 roku jest uzyskanie z postępowania administracyjnego oceny dobrej. 

 

Z wyrazami szacunku,

Wiktor Trybka