Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Nauka administracji. Zagadnienia do pracy w grupie

mgr Paulina Ilnicka - 10 Sierpień, 2015 - 10:55

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie, posiłkując się wybraną literaturą przedmiotu, załączoną do zadania.

 1. Czym zajmuje się nauka administracji? Kto jest uważany za twórcę nauki administracji?
 2. Jakie dyscypliny zostały wyodrębnione obrębie nauk administracyjnych? Jaka jest ich wspólna nazwa?
 3. Czym zajmują się poszczególne dyscypliny?
 4. W jaki sposób kształtowała się administracja publiczna na przestrzeni lat?
 5. Czym charakteryzuje się administracja publiczna w państwie policyjnym?
 6. Proszę odnaleźć w przygotowanych tekstach, różne definicje administracji publicznej, wynotować je, wskazać kto jest autorem oraz jaki mają charakter (podmiotowy, przedmiotowy, mieszany).
 7. Proszę wskazać na pierwszych autorów definicji administracji publicznej.
 8. Czym charakteryzują się funkcjonalne decyzje administracji publicznej?
 9. Proszę odnaleźć w przygotowanych tekstach cechy administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa oraz je opisać.
 10. Co jest celem administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa?
 11. Jaka jest różnica pomiędzy polityką administracji a polityką wobec administracji?
 12. Czym jest globalizacja? I jakimi czynnikami w sferze administracji publicznej, będzie inspirowana?
 13. Proszę wyjaśnić na czym polega zjawisko prywatyzacji i jakie ma ono skutki dla obywatela.