Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konkursy OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 POLONEZ 1

dr Bartosz Greczner - 21 Wrzesień, 2015 - 18:15

Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa poinformować, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursów:

OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

POLONEZ 1 - adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Nabór wniosków w każdym z wymienionych konkursów będzie trwał do 15 grudnia 2015 r.

Zachęcam Państwa do udziału w konkursie.

W przypadku pytań proszę o kontakt: bartosz.gatprawo.uni.wroc.pl