Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zastąpienie tekstu prof. Morawskiego w wykazie lektur na TiFP

dr hab. Maciej Pichlak - 4 Grudzień, 2015 - 23:24

Szanowni Państwo,

informuję, że fragment książki L. Morawskiego "Podstawy filozofii prawa" zostaje usunięty z wykazu materiałów omawianych na zajęciach ćwiczeniowych z Teorii i filozofii prawa. Zamiast niego pracować będizemy z tekstem M. Safjana "Pomiędzy demokracją a władzą sędziów"(w: M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007).

Pierwszy powód tej decyzji jest merytoryczny: w obecnej sytuacji warto w mojej ocenie poświęcić szerszą uwagę kwestiom sądownictwa konstytucyjnego, którym poświęcony jest tekst prof. Safjana. Tekst prof. Morawskiego podejmuje również istotną kwestię teorii wykładni prawa, jednak każda skończona lista lektur wiąże się z pewnym wyborem. Podczas wyboru pewne zagadnienia trzeba wykluczyć, co nie oznacza, że są one nieważne; w tym konkretnym wypadku są jedynie mniej palące.

Drugi powód ma charakter osobisty. W związku z ostatnimi wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego nie jestem w stanie z przekonaniem rekomendować studentom do lektury oraz pracować na tekście osoby bezpośrednio zaangażowanej w te zdarzenia. Przyznaję, że nie jest to decyzja oczywista: wpomniany fragment książki L. Morawskiego to czysto merytorycznie ciekawa lektura. Są jednak rzeczy, do których przemóc się nie potrafię - a, jak sądzę, nawet nie powinienem.

Jednocześnie zapewniam, że szanuję ew. różnice poglądów politycznych pomiędzy mną a każdym z Państwa. W tym wypadku nie chodzi jednak o "zwykły" spór polityczny, a o standardy demokratycznego państwa prawnego.

Dziękuję za zrozumienie dla tej decyzji. Informuję, że powyżej zawarte stwierdzenia są wyrazem wyłącznie moich prywatnych poglądów.

Maciej Pichlak