Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Warunek przystąpienia do egzaminu z PWI na IV r. NSP (W) oraz forma egzaminu.

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz - 12 Styczeń, 2016 - 18:44

Do egzaminu przystąpić mogą studenci posiadający status „aktywny” w protokole USOS. Egzamin jest pisemny: wymaga odpowiedzi na sześć (w sumie) pytań dotyczących dwóch kazusów oraz odpowiedzi opisowej (dopuszczalna odpowiedź w formie rozbudowanych tez) na jedno z pytań dotyczących problematyki przedstawionej na moich wykładach.