Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki kolokwium TiSP gr. 9 SSP

mgr Małgorzata Szymańska - 7 Grudzień, 2014 - 21:57

Szanowni Państwo, poniżej zamieszam wyniki z czwartkowego kolokwium.

Oceny uwzględniają aktywność na zajęciach (+ pół stopnia) oraz więcej niż 1 nieobecność na zajęciach (- pół stopnia). 

Osoby, które uzyskały oceny 3= niech przygotują się na kolejne zajęcia z zakresu kolowium na "dopytkę". 

Oceny niedostateczne należy poprawić w piątek, 12 grudnia na konsultacjach o godz 15:45-17:45 w takiej samej formie jak kolokwium. 

 

237513 2
254968 4
254994 3,5
254996 5
263748 4
263878 3
264038 4,5
264053 4,5
264149 3=
264316 4
264555 3
264770 5
264837 5
264968 4,5
265552 4
265666 5
265702 4
265808 4
265991 3=
266165 4
266578 4,5
266784 4,5
267641 4