Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Oceny z przedmiotu prawo egzekucyjne (część administracyjna)

mgr Iga Iwulska - 9 Grudzień, 2014 - 13:32

Poniżej zamieszczam oceny z części administracyjnej przedmiotu Prawo egzekucyjne dla wszystkich moich grup:

224197 − 3

224203 − proszę zgłosić się na konsultacje

255148 − proszę zgłosić się na konsultacje

263399 − proszę zgłosić się na konsultacje

255111 − 5

254950 − 3,5

269201 − 3

268294 − 4

267150 − 3

267000 − 3

267074 − 3

254177 − proszę zgłosić się na konsultacje

255159 − 5

255029 − 3,5

255050 − 4,5

269388 − 3,5

267149 − 3,5

223019 − 3

267802 − 4,5

255116 − 5

242551 − 3

234239 − 3

242554 − 4

267050 − 3

230689 − 3

240262 − 3

223021 − 3

230691 − 5

267092 − 3

267070 − 4

255065 − proszę zgłosić się na konsultacje

268255 − 3

242576 − 3

255051 − 3

237742 − 3

255023 − 3

242582 − 4

255037 − proszę zgłosić się na konsultacje

242814 − proszę zgłosić się na konsultacje

230727 − 3,5

240371 − 3,5

255137 − 4

252969 − proszę zgłosić się na konsultacje

268266 − 3

268080 − 3

242726 − proszę zgłosić się na konsultacje w celu zaliczenia nieobecności

244586 −  nieklasyfikowana

268287 − 3

196986 − nieklasyfiowana

255164  − 4,5

177960 − 3

266998 − 3

255132 − 4

238269 − 3

269203 − nieklasyfikowana

199330 − 3

230753 − proszę zgłosić się na konsultacje w celu zaliczenia nieobecności

268869 −3

269391 − 4

254302 − 3

254967 − 4

255082 − 3

242600 − 4,5

255738 − 3

M.S. − 3

 

Iga Jaworska