Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

informacja o egzaminie z prawa pracy dla ZSP uzupełniające

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 9 Grudzień, 2014 - 19:44

Podstawą egzaminu jest: treść podręcznika, wykład i ćwiczenia, przy uwzględnieniu aktów normatywnych, tj. kodeksu pracy oraz pozostałych ustaw - w zakresie omawianym w podręczniku, na wykładzie i ćwiczeniach.

Jednym z zadań egzaminacyjnych będzie kazus wybrany spośród następujących kazusów zamieszczonych w zbiorze: nr 1-3, 6-16, 21-24, 27-33, 46-52.

Rozwiązanie kazusu obejmuje udzielenie odpowiedzi na pytanie główne wraz z uzasadnieniem (nie jest wymagane opracowanie zagadnień pomocniczych).

Poza kazusem egzamin pisemny będzie obejmował 3 lub 4 pytania opisowe.

Korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych (w tym tekstu kodeksu pracy) podczas egzaminu jest niedozwolone.

Termin egzaminu przedtermionowego (zerowego) będzie odrębnie podany - planowane jest wyznaczenie tego terminu w ostatniej dekadzie stycznia lub na początku lutego 2015 r. 

Egzamin zerowy będzie ustny lub pisemny - w zależności od ilości studentów, którzy do niego przystąpią.

Do przystąpienia do egzaminu zerowego uprawnia ocena co najmniej 4,0 z ćwiczeń oraz dwa wpisy na listach obecności na wykładach.

Ocena niedostateczna z egzaminu zerowego traktowana jest jako ocena uzyskana w pierwszym terminie egzaminu.

 

                                                                                                       Artur Tomanek