Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Postępowanie administracyjne - wyniki kolokwium dla III r. SSP

dr hab. Krzysztof Sobieralski - 14 Grudzień, 2014 - 23:46

Wyniki kolokwium III r. SSP

 

253880  minus dostateczny

247589  niedostateczny

257033  niedostateczny

256811  minus dostateczny

256995  dostateczny

256926  minus dostateczny

247017  niedostateczny

256978  niedostateczny

256683  minus dostateczny

256681  minus bardzo dobry

256898  plus dostateczny

256664  plus dostateczny

256924  minus dostateczny

238189  niedostateczny

254146  dobry

256706  minus dobry

256825  minus dostateczny

256801  plus dostateczny

256792  dostateczny

246867  dobry

257078  dobry

256878  dostateczny

256826  minus dobry

256973  bardzo dobry

256649  dobry

256947  plus dobry

231866  dobry

256805  niedostateczny

257279  niedostateczny

247675  niedostateczny

256819  niedostateczny

247036  dostateczny

247033  minus dostateczny

256909  dostateczny

256671  minus bardzo dobry

256815  niedostateczny

257053  = dostateczny (=3)

256803  dostateczny

256963  niedostateczny

256515  dostateczny

257009  niedostateczny

256682  minus bardzo dobry

Rafal Głuchowski  minus bardzo dobry

 

UWAGA:

Zaliczeniu podlegają wyłącznie oceny niedostateczne