Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Szanowni Państwo - uprzejma prośba o rzetelne i prawdziwe cytaty z wypowiedzi egzaminatorów

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 31 Lipiec, 2016 - 14:36

  Szanowni Państwo,

 w systemie USOS, w anonimowej ankiecie dotyczącej mojej pracy,

Student/Studentka II roku NSA(L),

Podstawy prawa cywilnego 23-AD-Z1-S3-Ppc - Wykład - Semestr zimowy 2015/16 2015/16-Z ,

zamieścił/zamieściła następujące stwierdzenie:

"Wykładowca bardzo nieuprzejmy. Prace oceniane niesprawiedliwie. Niewielka zdawalnosc egzaminu. Zostaliśmy nazwani bezmuzgimi idiotami. A to co piszemy na egzaminie <<każdy głupi wie>>." i fragment innej opinii: "(...) nie chciała w sposób wyczerpujący wyjaśnić sposobu oceniania tylko wyrzucając studenta z krzykiem z gabinetu kończyła rozmowę ZACHOWANIE GODNE POGARDY I POZBAWIENIA GODZI DYDAKTYCZNYCH".                 (zachowana pisownia oryginalna).

 

           Wobec tego - choć to oczywiste być powinno dla Studiujących normy prawne - uprzejmie zawiadamiam, że jest to pomówienie, a jednocześnie naruszenie dobrego imienia osoby wykonującej zawód nauczyciela (zob. przede wszystkim  art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego, obecnie tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.); anonimowa ankieta nie wyklucza przy tym odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych.

         Wyjaśniam raz jeszcze, przy tej okazji, że zasady oceniania prac egzaminacyjnych podaję zawsze na pierwszym i ostatnim wykładzie, a także tuż przed rozpoczęciem egzaminu. Prace własne, pisemne egzaminacyjne pozostają do wglądu Studenta/Studentki. Wszelkie zastrzeżenia można więc zgłaszać po obejrzeniu swojej pracy moim Przełożonym (zob. Regulamin studiów i ustawę z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

            Uprzejmie informuję, że takie słownictwo jest mi zupełnie obce i w myślach i w słowie mówionym. Ludzi - i  to wszystkich - zawsze trakuję
z wielkim szacunkiem, nawet jeżeli moje zdanie jest odmienne od poglądów innego Człowieka.

      Mam nadzieję, że będę Państwo prawdomówni nawet wtedy, kiedy opinia jest krytyczna.

                        Z poważaniem - Elżbieta  Klat  - Górska