Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dla grupy 2 NSP(W) - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

mgr Jakub Szremski - 21 Grudzień, 2014 - 12:33

Poprawa kolokwium z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego dla gr. 2 NSP(W) odbędzie się na następnych zajęciach. Oceny końcowe będą takie podane dla osób, które nie mają do odrobienia żadnych nieobecności. Jeśli ktoś ma niezaliczone nieobecności, należy je zaliczyć, w przeciwnym wypadku każda niezaliczona nieobecność będzie skutkować obniżeniem oceny końcowej o pół oceny.

Pozdrawiam, Jakub Szremski