Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin testowy z prawa administracyjnego dla II roku SSP w dniu 9 września 2016 r.

dr hab. Marcin Miemiec prof. UWr - 12 Sierpień, 2016 - 13:10

Ustalam minimalną liczbę 30 punktów dla uzyskania oceny dostatecznej z egzaminu z prawa administracyjnego, przyjętą w pierwszym terminie.

Marcin Miemiec