Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Oceny z egzaminu przedterminowego

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz - 26 Grudzień, 2014 - 13:23

z prawa własności intelektualnej (IV r. NSP(W)) są wpisane do protokołu USOS. Protokół USOS ocen z egzaminu z ochrony własności intelektualnej (SSE(3)II) nie został jeszcze stworzony, dlatego starosta tego roku może na najbliższym moim dyżurze spisać te noty. Osoby, które chcą mają zastrzeżenia co do noty albo jej braku, mogą do mnie przyjść w obu terminach wskazanych na egzaminie.

J. Mazurkiewicz