Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zmiana godzin konsultacji

mgr Paweł Majczak - 6 Listopad, 2016 - 10:49

Zgodnie z zasadą ogólną pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.), administracja publiczna nie powinna zaskakiwać obywatla nieoczekiwaną zmianą stanowiska, czy postępowaniem niezgodnym z wcześniejszymi zapowiedziami. Poczuwając się zobowiązanym do realizacji powyższej zasady niniejszym ogłaszam, że od dnia 7 listopada 2016 r. konsultacje będą odbywać się w następującym czasie:

Poniedziałek – 15:50 – 16:50
Piątek – 11:30 – 12:30