Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zakres materiału oraz bibliografia do przedmiotu ,,Przestępczość zorganizowana i terrorystyczna''

dr hab. Piotr Góralski - 30 Grudzień, 2014 - 18:47

     

         

 Główne treści programowe:

  1. 1. Pojęcie przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej.
  2. 2. Zarys historyczny rozwoju przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej na świecie.
  3. 3. Kwestia wpływu ustroju politycznego i społeczno- gospodarczego w Polsce na formy przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej.
  4. 4. Przepisy karne obowiązujące w latach 1919 – 1997 służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej w Polsce.
  5. 5. Przepisy karne materialne i procesowe służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej w Polsce po 1997 r. – ze szczególnym uwzględnieniem instytucji tzw. ,,świadka koronnego’’, ,,małego świadka koronnego’’ oraz ,,świadka incognito’’.
  6. 6. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce wobec przestępców należących do zorganizowanycn grup przestępczych.
  7. 7. Produkcja i handel narkotykami jako główne źródło zysków zorganizowanych grup przestępczych.
  8. 8.Uregulowania karne wybranych państw w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej ( Włochy, Niemcy, Francja,  Szwajcaria, Rosja ).
  9. 9. Przestępczość zorganizowana i terrorystyczna jako przedmiot unormowań prawa ponadnarodowego i międzynarodowego.

Literatura podstawowa:

 

- A. Michalska – Warias – Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006;

- Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002;

- K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009.

- S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI w, Poznań 2013

 

Literatura uzupełniająca:

- J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej – zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011;

- W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007

- K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków, Warszawa 2013;

- B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2010;

- T. Aleksandrowicz (red. ) Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008;

- K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Warszawa 2010;

- L. Paprzycki, Z. Rau, Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009;

- W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008;

- E. Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, Kraków 2005.