Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium gr. 3 SNP (W) III

mgr Aleksandra Beni - 10 Styczeń, 2015 - 14:35

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z dnia 9.01.2015 r.

Nr indeksu Ocena
253897 4
254589 2
253896 2
253978 2
254112 3
277593 3,5
254056 2
254114 2
218955 2
252710 2
253799 3
254051 2
253906 4
253872 - 2
254053 2
253974 2

Osoby, które nie były obecne na kolokwium oraz osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną obowiązane są do zaliczenia kolokwium w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. w terminach i godzinach konsultacji. Proszę o uprzednią informację o wybranym przez Państwa terminie zaliczenia.

Uprzejmie informuję, że prace zostaną rozdane i omówione na ostatnich zajęciach. Ponadto udostępniam je do wglądu w godzinach konsultacji.

Aleksandra Beni