Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Terminy i tryb zaliczania praktyk w zimowej sesji egzaminacyjnej

dr Dorota Wojtczak-Samoraj - 12 Styczeń, 2015 - 09:22

Uprzejmie informuję, że najbliższym terminem zaliczania praktyk jest sesja zimowa roku akademickiego 2014/2015, która została zaplanowana w dniach 5 – 14 lutego 2015 r.

W celu zaliczenia praktyk, w dniach 2 – 14 lutego 2015 r. w Biurze Obsługi Studenta należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Skierowanie
  2. Umowę (jeżeli była podpisywana)
  3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Dokumenty będą rozpatrywane przez Opiekuna praktyk w Biurze Obsługi Studenta, a nie na konsultacjach.

 

Zaliczenia praktyk do systemu USOS będą wpisywane w dniach:

  1. 6 lutego 2015 r.
  2. 13 lutego 2015 r.
  3. 20 lutego 2015 r.

 

W tym samych terminach do systemu USOS będą wpisywane:

  1. zaliczenia na podstawie pozytywnie rozpatrzonych podań w sprawie uznania doświadczenia zawodowego/stażu/ odbytej praktyki na poczet praktyk obowiązkowych
  2. zaliczenia na podstawie dokumentów złożonych po letniej sesji poprawkowej roku akademickiego 2013/2014

Podania o uznanie na poczet praktyk obowiązkowych rozpatruje Pełnomocnik Pana Dziekana ds. praktyk studenckich - Pan dr Rafał Kowalczyk. Podstawą rozpatrzenia podania jest załączenie dokumentu poświadczającego doświadczenie zawodowe/odbycie stażu/odbycie praktyki oraz wykazu obowiązków.

Dokumenty złożone po terminie, tj. po dniu 14 lutego 2014 r., będą rozpatrywane dopiero w czasie letniej sesji egzaminacyjnej.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: praktyki.prawo.uni.wroc.pl .

 

Dorota Wojtczak – Samoraj