Jesteś tutaj

Tematy wykładów z Sanacji i upadłości przedsiebiorstw

dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr - 14 Styczeń, 2015 - 11:26

Ezgamin z przedmiotu "Sanacja i upadłość przedsiębiorstw" jest przeprowadzany w formie testu jednokrotnego wyboru. Zakres przedmiotowy egzeminu obejmuje tematy zamieszczone na stronie. Przy czym  w odniesieniu do tematów z postępowania upadłościowego, to ze względu na wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe z dniem 1 stycznia 2016r. ,do egzaminu będzie obowiązywał dotychczasowy stan prawny uregulowany w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Natomiast w przypadku tematów z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego obowiązywała będzie regulacja zawarta w ustawie z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r., poz. 978). Przedtermin przewidziany został na 28.01.2016r. na g.15:15 s.318 A.