Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin warunkowy z przedmiotów Elementy Matematyki w Ekonomii i Finansach oraz Matematyka

dr Monika Mościbrodzka - 14 Styczeń, 2015 - 18:16

Egzamin dla studentów studiów stacjonarnych, którzy powtarzają  przedmioty: Elementy Matematyki w Ekonomii i Finansach oraz Matematyka,  odbędzie się w dniu 9.02.2015 o godzinie 9.00 w sali 3D.

Egzamin dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy powtarzają  przedmioty: Elementy Matematyki w Ekonomii i Finansach oraz Matematyka,  odbędzie się w dniu 7.02.2015 o godzinie 8.00 w sali 318A.

Równocześnie przypominam, że do egzaminu mogą przystąpić te osoby, które otrzymały zaliczenie z ćwiczeń z wymienionych przedmiotów. Brak zaliczenia w systemie USOS skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.