Jesteś tutaj

Dodatkowe terminy konsultacji

mgr Michał Ziemba - 14 Kwiecień, 2017 - 19:32

Szanowni Państwo,

 

w związku z zapytaniami o możliwość zaległego zaliczenia pierwszego kolokwium oraz wcześniejszego zaliczenia drugiego kolokwium, poniżej podaję terminy konsultacji do końca semestru.

 

23.04.2017 godz. 11:20-12:20 - ostatni termin zaliczenia pierwszego kolokwium/pierwszy termin wcześniejszego zaliczenia drugiego kolokwium

29.04.2017 godz. 11:20-12:20 - możliwość wcześniejszego zaliczenia drugiego kolokwium (uwaga: w grupie 5 jest to jednocześnie termin kolokwium na zajęciach)

13.05.2017 godz. 11:20-12:20 - możliwość wcześniejszego zaliczenia drugiego kolokwium (uwaga: w grupie 1 jest to jednocześnie termin kolokwium na zajęciach)

11.06.2017 godz. 11:20-12:20

 

W razie potrzeby (poprawa kolokwium z zajęć) przewiduję jeszcze jeden termin konsultacji na przełomie maja i czerwca, który postaram się dostosować do Państwa życzeń, o ile będzie to możliwe.

 

Szczegółowe przepisy wchodzące w zakres kolokwium podam do końca tygodnia. Przypominam, że zakres materiału z drugiego semestru wskazany jest w materiałach dydaktycznych Państwa Egzaminatora.