Jesteś tutaj

Kolokwium

mgr Michał Ziemba - 16 Kwiecień, 2017 - 22:30

Szanowni Państwo,

informuję, że kolokwium z Postępowania karnego w gr. 1 i 5 SNP (z) odbędzie się zgodnie z planem na 3. zajęciach (półtoragodzinnych) od końca, tj.:

29.04.2017 w grupie 5 ;

13.05.2017  w grupie 1.

 

Forma kolokwium będzie pisemna (test i krótkie pytania otwarte).

 

Poniżej podaję zakres zagadnień wraz z zakresem przepisów kpk i ewentualnie innych ustaw, które odnoszą się do poszczególnych tematów i obowiązują na kolokwium (zwracam uwagę na konieczność uzupełnienia wiedzy także z innych źródeł, w szczególności podręcznika):

1. Środki przymusu (wybrane środki zapobiegawcze: szczegółowe nakazy i zakazy określonego zachowania się oskarżonego z art. 276 kpk, nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakaz opuszczania kraju; list żelazny; kary porządkowe, policja sesyjna, zabezpieczenie majątkowe. poszukiwanie oskarżonego i list gończy)

[art. 249-258 kpk, 275a kpk-295 kpk, art. 48-51 ustawy o ustroju sądów powszechnych]

2. Postępowanie przygotowawcze - organy, formy (ze szczególnym uwzględnieniem zakresu przedmiotowego oraz różnic pomiędzy śledztwem a dochodzeniem) i fazy postępowania przygotowawczego; czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym; nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym; postępowanie sprawdzające i czynności w niezbędnym zakresie.

[art. 297-330 kpk; art. 250 § 2 kpk]

3. Rozprawa główna - funkcje, przygotowanie, rozpoczęcie rozprawy głównej; pojęcie i przebieg przeowdu sądowego, głosy stron, narada i wyrokowanie

[art. 348-354a kpk, 381-424 kpk; art. 108-115 kpk]

4. Środki odwoławcze (w tym pojęcie i systematyka - wiedza podręcznikowa) oraz postępowanie apelacyjne i zażaleniowe

[ art. 425-437 kpk, 441-467 kpk].

 

Obowiązuje stan prawny na dzień zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy oraz o zasięgnięcie informacji z sylabusa, w którym mają Państwo określony zakres tematyczny ćwiczeń (proszę jednak uwzględnić przepisy podane wyżej).

 

Istnieje także możliwość zaliczenia kolokwium na konsultacjach, jednak zachęcam do formy pisemnej; osoby które chcą przystąpić do egzeminu przedterminowego mogą zgłosić mi ten fakt, wówczas postaram się sprawdzić ich prace w możliwie szybkim terminie.

Uprzedzam, że kolokwia w obu grupach będą różne i proszę o przystąpienie do kolokwium w grupie, do której są Państwo administracyjnie przydzieleni (w razie rzeczywistej potrzeby proszę o uprzedni, odpowiednio wcześniejszy kontakt mailowy).