Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki egzaminu przedterminowego z prawa administracyjnego

dr hab. Marcin Miemiec prof. UWr - 9 Maj, 2017 - 18:00

Szanowni Państwo,

osoby, które podeszły do egzaminu przedterminowego wykorzystały tym samym pierwszy termin egzaminacyjny. Jednakże osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie są z niej zadowolone, mogą zdawać w pierwszym terminie sesyjnym. Z chwilą skorzystania z tej możliwości ocena z egzaminu przedterminowego zostaje anulowana. 

Wszystkie oceny pozytywne wpisałem do systemu USOS. Pozostały do wpisania tylko oceny niedostateczne.

Wystawiłem wszystkie oceny po starannym zapoznaniu się z pracami egzaminacyjnymi. Oceny te nie podlegają weryfikacji.

Marcin Miemiec