Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

egzamin z prawa pracy PSP oraz NSP 2,5

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 17 Maj, 2017 - 15:51

Egzamin przedterminowy z prawa pracy dla studentów kierunku Polski System Prawa odbędzie się 7 czerwca (środa), g. 17.00, sala 318 bud. A.

Warunki przystąpienia: ocena  z ćwiczeń co najmniej 4,0 (wpisana do USOS), obecność na 2 wykładach.

W tym samym terminie odbędzie się egzamin dla studentów NSP 2,5 ostatniego semestru.

Dla obu kierunków przewidziane są 4 pytania opisowe (bez kazusów)

Wymagana jest znajomość podręcznika i wykładu oraz materiału z ćwiczeń. Znajomość ustaw poza kodeksem pracy jest wymagana w zakresie omówionym w podręczniku i na wykładzie.

W zakresie ochrony pracy (podręcznik rozdział XV) wymagane są jedynie wiadomości ogólne.