Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy z prawa karnego - studia zaoczne

dr hab. Piotr Góralski - 27 Maj, 2017 - 09:46

Egzamin przedterminowy z zakresu prawa karnego, dla studentów ZSP, odbędzie się w dniu 10 czerwca ( sobota ), godz. 10.00, pok. 207 bud.A. Forma egzaminu ma charakter ustny. Przystąpić do egzaminu przedterminowego mogą osoby, które uzyskały z konwersatorium ocenę bardzo dobrą ( 5,0) i  okażą przed egzaminem dokument potwierdzający uzyskanie tej oceny.