Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na zajęcia do wyboru rok I (SSA i NSA 2) na rok II

prof. dr hab. Tomasz Kruszewski - 28 Maj, 2017 - 20:01

Serdecznie zapraszam chętnych na zapisy, które odbędą się drogą elektroniczną w daniach 29-30 V 2017 r. Mój przedmiot to: Pornografia. Reglamentacja prawna w ujęciu socjologicznym na przestrzeni dziejów.

Poniżej tematyka zajęć:

 1.

Próba zdefiniowania pojęcia pornografii. Pornografia a sztuka

 2.

Zjawisko pornografii od świata antycznego do końca XVIII wieku

 3.

Zjawisko pornografii we współczesnym świecie

 4.

Kwalifikacja pornografii we współczesnym prawie karnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego

 5.

Pornografia w świetle prawa Unii Europejskiej

 6.

Pornografia w świetle prawa międzynarodowego

 7.

Rodzaje pornografii. Pornografia młodocianych. Pornografia w Internecie

 8.

Pornografia a inne patologie społeczne

 9.

Skutki finansowe zjawiska pornografii

 10.

Wiktymologiczne aspekty zjawiska pornografii

 

 

Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski