Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

OPK wyniki kolokwium gr 1 SNP (W)

mgr Barbara Trybulińska - 28 Maj, 2017 - 20:27

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam wyniki piątkowego kolokwium (ocena oraz uzyskany wynik), wraz z proponowaną oceną końcową wystawioną na podstawie kolokwium oraz ogólnej pracy studenta podczas zajęć i oddanych prac domowych. Osoby, które jeszcze nie wywiązały się z obowiązku przedstawienia prezentacji o proponowanej ocenie końcowej dowiedzą się po jej przedstawieniu na ostatnich zajęciach. Osoby, które nie zaliczyły kolokwium mają możliwość jednorazowego przystąpienia do poprawy na konsultacjach – tak jak zostało to ustalone podczas ostatnich ćwiczeń.

 

 Numer albumu

 Wynik kolokwium

 Proponowana ocena końcowa

 270415

 3 (6,5/10)

 4 – pod warunkiem przedstawienia drugiej prezentacji

 270091

 3 (22/30)

 4

 270391

 3 (22/30)

 4,5

 270376

 3 (22/30)

 po przedstawieniu prezentacji

 270318

 3 (22/30)

 4

 274178

 3 (22/30)

 3,5

 270414

 3 (22/30)

 4,5

 270507

 3 (22/30)

 4 – pod warunkiem przedstawienia drugiej prezentacji

 275466

 3 (21/30)

 3,5

 267270

 3 (20/30)

 3,5

 274532

 3 (20/30)

 3

 274440

 2 (19/30)

 -

 272552

 2 (19/30)

 -

 274186

 2 (19/30)

 -

 270133

 2 (19/30)

 -

 256395

 2 (18/30)

 -

 270008

 2 (17/30)

 -

 275455

 2 (17/30)

 -

 270417

 2 (16/30)

 -

 270428

 2 (16/30)

 -

 270403

 2 (13/30)

 -

 

Progi punktowe:

20 - 22            3

23                 3,5

24 - 26            4

27                 4,5

28 - 30            5

 

Osoby, które nie zaliczyły kazusów: 274532, 270417, 274440 – ostatnie dwa numery są to osoby, które spisały od siebie nawzajem rozwiązania kazusów, stąd też brak podstaw do zaliczenia pracy domowej. Osobie z numerem indeksu 274532 polecam dokładnie sprawdzić obowiązujący stan prawny!

W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego oraz przyjścia na konsultacje. Prace są do wglądu na konsultacjach. Wówczas można się także dowiedzieć jakie jest uzasadnienie takiej a nie innej oceny.

 

Z poważaniem,

Barbara Trybulińska