Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy

prof. dr hab. Jerzy Skorupka - 30 Maj, 2017 - 09:07

Uprzejmie informuję, że na prośbę studentów został wyznaczony egzamin przedterminowy z przedmiotu "postępowanie karne". Egzamin odbędzie się 12 czerwca 2017 r. o godz. 9,00, gabinet 204A, w formie ustnej. Zapraszam wszystkich, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą.

Prof. Jerzy Skorupka