Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium - Podstawy prawa cywilnego (SSA)

mgr Katarzyna Zoń - 2 Czerwiec, 2017 - 20:02

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium przeprowadzonego dnia 2 czerwca 2017 r. z przedmiotu „Podstawy prawa cywilnego”.
Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.

 

Grupa 4:

L.p.

numer indeksu

ocena

1.

288808

dobry plus (4,5)

2.

292844

dobry plus (4,5)

3.

289584

dobry (4,0)

4.

291599

dobry (4,0)

5.

291666

dobry (4,0)

6.

292173

dobry (4,0)

7.

292661

dobry (4,0)

8.

293234

dobry (4,0)

9.

289689

dostateczny plus (3,5)

10.

290358

dostateczny plus (3,5)

11

292540

dostateczny plus (3,5)

12.

293079

dostateczny plus (3,5)

13.

289200

dostateczny (3,0)

14.

292803

dostateczny (3,0)

15.

285829

niedostateczny (2,0)

16.

292163

niedostateczny (2,0)

 

Grupa 5:

L.p.

numer indeksu

ocena

1.

292524

dobry plus (4,5)

2.

288929

dobry (4,0)

3.

290875

dobry (4,0)

4.

293112

dobry (4,0)

5.

279166

dostateczny plus (3,5)

6.

289051

dostateczny plus (3,5)

7.

292100

dostateczny plus (3,5)

8.

293265

dostateczny plus (3,5)

9.

290606

dostateczny (3,0)

10.

293036

dostateczny (3,0)

11.

292747

niedostateczny (2,0)

12.

282361

niedostateczny (2,0)

13.

288964

niedostateczny (2,0)

14.

289480

niedostateczny (2,0)

15.

290235

niedostateczny (2,0)

16.

292079

niedostateczny (2,0)

17.

292477

niedostateczny (2,0)

 

Grupa 6:

L.p.

numer indeksu

ocena

1.

289104

bardzo dobry (5,0)

2.

288522

dobry plus (4,5)

3.

289378

dobry plus (4,5)

4.

291697

dobry plus (4,5)

5.

289661

dobry (4,0)

6.

290473

dobry (4,0)

7.

292136

dobry (4,0)

8.

293290

dobry (4,0)

9.

288384

dostateczny plus (3,5)

10.

289470

dostateczny plus (3,5)

11.

290609

dostateczny plus (3,5)

12.

291598

dostateczny plus (3,5)

13.

290151

dostateczny (3,0)

14.

291916

dostateczny (3,0)

15.

292574

dostateczny (3,0)

16.

292596

dostateczny (3,0)

17.

292952

dostateczny (3,0)

18.

282435

niedostateczny (2,0)

19.

288618

niedostateczny (2,0)

20.

291302

niedostateczny (2,0)

 

mgr Katarzyna Maria Zoń