Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zaległy egzamin z postępowania cywilnego - studenci V semestru SNP 2,5-letnich powtarzający przedmiot

dr Aleksandra Budniak-Rogala - 3 Czerwiec, 2017 - 19:55

Szanowni Państwo,

niniejszym uprzejmie proszę, żeby niezwłocznie zgłosili się do mnie studenci  V semestru SNP 2,5-letnich powtarzający przedmiot postępowanie cywilne, którzy nie podeszli jeszcze do egzaminu w I terminie w bieżącej sesji egzaminacyjnej.

Ponadto uprzejmie informuję, że studenci V roku SNP 2,5-letnich powtarzający przedmiot postępowanie cywilne są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu w sesji regularnej wyznaczonego jako I termin dla II roku PSP na dzień 18.06.2017 r. w godzinach 09:00-10:30, sala 218 A. Podkreślam jednak, że z uwagi na terminy zamknięcia propotoków w systemie USOS dla studentów V semestru SNP 2,5-letnich egzamin ten będzie zasadniczo traktowany jako II termin.

Z poważaniem,

Aleksandra Budniak-Rogala