Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

[SSP] Prawo rzymskie - zaliczenie zajęć (grupy II, III, VI, X, XI oraz XV)

dr Mateusz Szymura - 7 Czerwiec, 2017 - 00:48

Szanowni Państwo,

na bieżąco będę zamieszczał oceny z Państwa prac oraz oceny końcowe. Przypominam, że dla uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu kolokwiów.

 

Proponowana ocena końcowa będzie uwzględniać aktywność (udział w konkursie oraz poprawnie rozwiązane kazusy) i może pojawić się w jednym z czterech formatów:

 

5 (4,5 ect) - ocena pełna, brak możliwości podwyższenia

4,5/5 - możliwość odpowiedzi na konsultacjach z części materiału z której uzyskało się niższy wynik; do systemu USOS zostanie wpisana niższa z ocen, zaś w przypadku poprawy - zostanie poprawiona na wyższą

2 - w przypadku niezaliczenia jednego z kolowkiów, konieczność poprawy na konsultacjach tej części materiału

2! - w przypadku rażąco niskich wyników ostatniego kolokwium, w tym przypadku zalecam rozpoczęcie poważnego podchodzenia do przedmiotu, ponieważ istnieje bardzo duża szansa uzyskania negatywnej oceny z ćwiczeń i niedopuszczenia do egzaminu

 

W nadchodzącym tygodniu oprócz konsultacji w poniedziałek (13:00 - 15:00) odbędą się dodatkowo konsultacje we wtorek. Rozpoczną się o godzinie 9:00 i potrwają do ostatniej osoby. W pierwszej kolejności zapraszam na nie osoby, które muszą uzyskać pozytywne zaliczenie zajęć, a w dalszej osoby, które chcą podnieść swoje oceny.