Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium z dnia 18 stycznia 2015 r.

mgr Irena Krauze-Lisowiec - 18 Styczeń, 2015 - 20:34

Poniżej są wyniki kolokwium z dnia 18 stycznia 2015 r. Przedmiot: podstawy prawa cywilnego. 

 

nr indeksu         uzyskane punkty        ocena z kolokwium          ocena z uwzględnieniem plusów

255090                      41 pkt                             4,5                                            4,5

255104                      38 pkt                             4                                               5

268290                      36 pkt                             4                                               4,5

254970                      35 pkt                             4                                               4

254981                      41 pkt                             4,5                                            5

255145                      36 pkt                             4                                               5

255004                      45 pkt                             5                                               5

267022                      40 pkt                             4,5                                            4,5

268270                      41 pkt                             4,5                                            4,5

266017                      38 pkt                             4                                               5

255166                      44 pkt                             4,5                                            5

255045                      44 pkt                             4,5                                            4,5

267148                      43 pkt                             4,5                                            5

233793                      40 pkt                             4,5                                            5

268292                      43 pkt                             4,5                                            5

255158                       ---                                   ---                                            ---

268262                      40 pkt                             4,5                                            5

 

Przeglądanie prac będzie możliwe na konsultacjach w dniu 22 stycznia 2015 r. (czwartek) w godzinach 14:35 - 16:35 pokój 104b w budynku A, ewentualne wątpliwości co do ocen z uwzględnieniem plusów można zgłosić także drogą mailową.                   

Irena Krauze - Lisowiec