Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konsultacje USOS (PCOiZ, SSP I, gr. 4)

mgr Katarzyna Zoń - 12 Czerwiec, 2017 - 21:18

Szanowni Państwo,

Niniejszym informuję, że oceny z przedmiotu „Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań” (SSP I, gr. 4) zostały wprowadzone do USOS. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia dotyczące wprowadzonych ocen (lub braku ocen) można zgłaszać na konsultacjach w dniu 14 czerwca br. (środa) w godz. 10.00-11.00 (pok. 101 bud. A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do środy 14 czerwca br. do godz.11.00 włącznie.

mgr Katarzyna Maria Zoń