Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Dodatkowe konsultacje w sprawie weryfikacji USOS

dr Paweł Jabłoński - 13 Czerwiec, 2017 - 15:35

Szanowni Państwo,

wprowadziłem do systemu USOS propozycje ocen końcowych z ćwiczeń. Proszę o uważne sprawdzenie obecności i jakości wpisanego stopnia. Wszelkie zastrzeżenia, braki i wątpliwości można w zgłaszać mailowo lub osobiście, nie później jednak niż do czasu dodatkowych konsultacji przeprowadzanaych w celu weryfikacji ocen, które będą miały miejsce w najbliższy piątek (16 VI) w godz. 8.10-9.10. Po tym terminie żadne zmiany nie będą już mogły być wprowadzone.

Paweł Jabłoński