SOP SSA (2) II EGZAMIN DODATKOWY

 

NIniejszym informuję, iż osoby, które uzyskały zgodę Dziekana na zdawanie egzaminu dodatkowego z przedmiotu System Ochrony Prawnej w Unii Europejskiej, a nie zdawały jeszcze tego przedmiotu w tej sesji, są proszone o kontakt ze mną drogą mailową:

aleksander [dot] cieslinskiatuwr [dot] edu [dot] pl

dr hab. Aleksander Cieśliński 19.06.2017 15:04