Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PRAWO UE EGZ. SSP, SNP - PRZYWRÓCENIE TERMINU

dr hab. Aleksander Cieśliński - 26 Czerwiec, 2017 - 18:40

 

W związku z upływem terminu do wystąpienia o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminach z przedmiotu Prawo UE, które odbyły się w dniach 18-go i 19-go czerwca przypominam, że decyzję w tym zakresie podejmuje w szczególności egzaminator na podstawie obiektywnie uzasadnionych przesłanek. W związku z tym każda osoba, która taki wniosek złożyła, zobowiązana jest do kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swojej sytuacji. Osoby, które dotąd nie otrzymnały mojej zgody na przywrócenie terminu pierwszego powinny zgłosić się na konsultacje w dniach 28-go czerwca względnie 1-go lipca zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie WPAiE, pod rygorem utraty prawa do usprawiedliwienia nieobecności.  

 

dr hab. Aleksander Cieśliński