Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Przywrócony I termin egzaminu

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr - 29 Czerwiec, 2017 - 20:47

Szanowni Państwo,

na podstawie uzasadnionych i udokumentowanych wniosków usprawiedliwiających nieobecność na I terminie egzaminu, które jak dotąd wpłynęły (czy to mailowo ze skanem dokumentów, czy drogą pocztową bądź zostały złożone osobiście w sekretariacie Instytutu Prawa Cywilnego z kserami stosownych dokumentów), uzwzględniwszy zawarte w nich informacje, w tym okres niezdolności do przystąpienia do egzaminu, informuję, że: 

1) Przywróciłam I termin egzaminu z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe na 3 lipca 2017 r. na godz. 9.15 w gab. 104 w bud. A (egzamin odbędzie się w formie ustnej) dla studentów Niestacjonarnych Zaocznych Studiów Prawa - jednolitych magisterskich o numerach indeksów:

253758

271186

255199

276960

278161

267118

267067

267051

222285

253763

200820

268267

255101

249866

247360

 

2) Przywróciłam I termin egzaminu z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego na 3 lipca 2017 r. na godz. 9.15 w gab. 104 w bud. A (egzamin odbędzie się w formie ustnej) dla studentów Stacjonarnych Studiów Ekonomii I stopnia o numerach indeksów:

292656

 

3) Przywróciłam I termin egzaminu z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe na 10 lipca 2017 r. na godz. 9.15 w gab. 104 w bud. A (egzamin odbędzie się w formie ustnej) dla studentów Niestacjonarnych Zaocznych Studiów Prawa - jednolitych magisterskich o numerach indeksów:

266458

267006

 

4) Przywróciłam I termin egzaminu z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe na 10 września 2017 r. na godz. 9.00 (podczas terminu egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu, w sali wskazanej w systemie USOS) dla studentów Niestacjonarnych Zaocznych Studiów Prawa - jednolitych magisterskich o numerach indeksów:

267083

212404

 

                                                              dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska