Jesteś tutaj

IV SSP: wyniki egzaminu z "Prawa własności intelektualnej" - z 28.06.2017 r.

dr Julian Jezioro - 3 Lipiec, 2017 - 13:22

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wlaśnie wprowadziłem do USOSweb oceny z egzaminu, który przeprowadziłem w dn. 28 czerwca br. dla stduentów IV roku SSP z Prawa własności intelektualnej.

Prace egzaminacyjne są indywidualnie i jedynie osobiście udostępniane do wglądu w trakcie moich dyżurów w lipcu br. do czasu mojego urlopu wypoczynkowego. 

Gratuluję pozytywnego wyniku oraz zapraszam na II termin we wrześniu osoby, którym się nie powiodło na egzaminie w I terminie.

Jeśli w tej ostatniej grupie (tj. osób, które nie zdały egzaminu w I terminie) są osoby, które były obecne osobiście na moim ostatnim wykładzie z Prawa własności intelektualnej w bieżącym semestrze, proszę o informację zwrotnym e-mail'em - czeka je premia za aktywność, o której mówiłem na tym wykładzie.

Jednocześnie informuję, że pozytywnie uwzględniłem prośby o przywrócenie I terminu, które zostały zgłoszone na piśmie lub elektronicznie - jeśli nie zrobiłem tego inaczej indywidualnie, to zapraszam na I termin "przywrócony" w II terminie "dziekańskim", a więc we wrześniu br.

Z wyrazami szacunku oraz życzeniami udanych wakacji,

dr Julian Jezioro