Jesteś tutaj

Przywrócony I termin egzaminu

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska - 3 Lipiec, 2017 - 20:12

Szanowni Państwo,

informuję, że na podstawie uzasadnionych i udokumentowanych wniosków usprawiedliwiających nieobecność na I terminie egzaminu, które jak wpłynęły po wydaniu przeze mnie poprzedniego ogłoszenia w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu (czy to mailowo ze skanem dokumentów, czy drogą pocztową bądź zostały złożone osobiście w sekretariacie Instytutu Prawa Cywilnego z kserami stosownych dokumentów), uwzględniwszy zawarte w nich informacje, w tym okres niezdolności do przystąpienia do egzaminu, informuję, że przywróciłam I termin egzaminu z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe na 10 września 2017 r. na godz. 9.00 (podczas terminu egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu, w sali wskazanej w systemie USOS) dla studentów Niestacjonarnych Zaocznych Studiów Prawa - jednolitych magisterskich o numerach indeksów:

278027

267051

247762

243256

253811

204635

255199

216553

212619

247360

255199

222285

278027

265153

292728