Jesteś tutaj

PRS -III rok - egz. od 9.00 do10.30 - 21.06.2017 r.-informacja o wpisaniu ocen

    

         

Szanowni Państwo,

            stosownie do § 31 ust. 11-12 UCHWAŁY Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim,

            uprzejmie informuję, że oceny z pisemnego egzaminu, pierwszy termin,

                                             przedmiot: PRiS,   III r. SSP,

                      przeprowadzonego 21 czerwca 2017 r. (środa),

                                   od GODZ. 9.00-10.30

            zostały wpisane do USOS-u;

            uwagi, w tym dotyczące braku oceny, mogą Państwo zgłaszać mailem,

pod adresem email: elzbieta [dot] klat-gorskaatuwr [dot] edu [dot] pl

do dnia 11 lipca 2017 r. (do godz. 22.00);

            uprzejmie informuję również, że mogą Państwo przeglądać własne prace pisemne
w czwartek, 6 lipca 2017 r., od godz. 10.15 do 15.00, pok. 114A,

                                                                   z poważaniem - Elżbieta Klat - Górska