Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PRS - III rok SSP - oceny z egzaminu pisemnego - godz.11.00-12.35 - 21.06.2017 r.-informacja o wpisaniu do USOS-u

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 6 Lipiec, 2017 - 01:37

             

               

             Szanowni Państwo,

            stosownie do § 31 ust. 11-12 UCHWAŁY Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim,

            uprzejmie informuję, że oceny z pisemnego egzaminu, pierwszy termin,

                                             przedmiot: PRiS,   III r. SSP,

                      przeprowadzonego 21 czerwca 2017 r. (środa),

                                   od GODZ. 11.00-12.35

            zostały wpisane do USOS-u;

            uwagi, w tym dotyczące braku oceny, mogą Państwo zgłaszać mailem,

pod adresem email: elzbieta.klat-gorskaatuwr.edu.pl

do dnia 12 lipca 2017 r. (do godz. 22.00);

            uprzejmie informuję również, że mogą Państwo przeglądać własne prace pisemne
w czwartek, 6 lipca 2017 r., od godz. 10.15 do 15.00, pok. 114A,

lub w czwartek, 13 lipca 2017 r., od godz. 10.15 do 12.15, pok. 114A,

                                    z poważaniem - Elżbieta Klat - Górska