Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin dodatkowy z Postępowania sądowoadministracyjnego dla studentow II roku SSA-2 i SNA-2

dr hab. Krzysztof Sobieralski - 1 Wrzesień, 2017 - 13:49

Egzamin dodatkowy z Postępowania sądowoadministracyjnego dla studentow II roku SSA-2 i SNA-2, którzy uzyskali zgodę Dziekana WPAiE UWr. (12 osób) odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 9:00 w pok. 518 w budynku A WPAiE UWr. Egzamin odbędzie się w formie ustnej.