Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr - 2 Wrzesień, 2017 - 19:40

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe dla studentów III roku jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Zaocznych) Studiów Prawa (oraz studentów IV i V roku tych studiów, jeśli egzamin ten nie został przez nich dotąd zdany), odbędzie się w niedzielę 10 września 2017 r. w godz. 9.00-10.30 w sali 1D. Przypominam, że w tym samym miejscu i terminie piszą egzamin studenci z przywróconym I terminem egzaminu, stosownie do uprzednich ogłoszeń w tej kwestii.

         Zgłaszając się na egzamin należy mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem (legitymację studencką, dowód osobisty, paszport itp.), takim, by móc potwierdzić swoją tożsamość przy wpuszczaniu na egzamin. 

        Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej - pięciu pytań, na które należy udzielić odpowiedzi opisowych.

      W czasie egzaminu nie jest dopuszczalne korzystanie z żadnych urządzeń elektronicznych (laptopów, tabletów, telefonów, smartfonów, zestawów słuchawkowych itp. itd.), ani aktów prawnych, notatek, książek, innych opracowań, ściąg, pomocy innych osób, w tym nie jest dopuszczalne porozumiewanie się z innymi osobami piszącymi egzamin itp.

W związku z formą pisemną egzaminu proszę przychodząc na egzamin zaopatrzyć się w odpowiednią ilość kartek oraz przyborów do pisania, ponieważ nie są one zapewniane.

                                                                       dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska