Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PRAWO UE EGZ. SNP II TERMIN PRZYWRÓCONY

dr hab. Aleksander Cieśliński - 11 Wrzesień, 2017 - 08:00

Niniejszym informuję, że termin II-gi przywrócony z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 16-go września o godz. 15.30, Amfiteatr BC. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie legitymacji studenckiej oraz indywidualnej zgody egzaminatora. Przypominam, że samo złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie jest równoznaczne z uzyskaniem takiej zgody. 

dr hab. Aleksander Cieśliński