Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PRAWO UE EGZ. SSP II TERMIN PRZYWRÓCONY

dr hab. Aleksander Cieśliński - 11 Wrzesień, 2017 - 08:02

Niniejszym informuję, że termin II-gi przywrócony z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej dla studentów studiów stacjonarnych prawa odbędzie się w poniedziałek 18-go września o godz. 10.00, sala 201C. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie legitymacji studenckiej oraz indywidualnej zgody egzaminatora. Przypominam, że samo złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie jest równoznaczne z uzyskaniem takiej zgody. 

dr hab. Aleksander Cieśliński